LL Herfst Kamp 22, 23 en 24 oktober 2018

Op maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 oktober wordt in het Indoor Centrum Landsmeer de tiende editie van het LL Basketball Kamp gehouden.

Inschrijven kan via de mail. sporthallandsmeer@gmail.com.

Vermeld daarin:

  • Naam van deelnemer
  • geboorte datum deelnemer
  • adres deelnemer
  • telefoon ouders
  • huidige club en huidig team
  • niveau: beginner, gemiddeld, gevorderd, goed.
  • eventuele bijzonderheden zoals blessures, medicijnen en of dieet.

De kosten zijn 90,00 euro per deelnemer. Dit kunt u overmaken naar rekeningnummer:

NL26RABO 0168759314 t.n.v. V.O.F Sportcafé de Remise o.v.v. Basketball Kamp 2018

De inschrijving is pas definitief indien het geld is ontvangen.